Pozyskiwanie energii z paneli słonecznych jest coraz popularniejszą metodą ogrzewania domu oraz zaopatrywania go w energię elektryczną. Jaki falownik do fotowoltaiki wybrać, aby cieszyć się sprawnym działaniem i bezpiecznym oraz efektywnym korzystaniem z energii słonecznej?

Falownik fotowoltaiczny – działanie

Falownik fotowoltaiczny to urządzenie, które przetwarza prąd stały wytworzony w wyniku pozyskiwania energii z promieni słonecznych (przez panele umieszczone zwykle na dachu budynku) na prąd zmienny. Dopiero tak przetworzona energia może być wprowadzona do sieci energetycznej budynku i wykorzystana do zasilania domowych urządzeń elektrycznych. Jak działa falownik fotowoltaiczny? Osią falownika jest układ przetwarzający prąd stały w prąd zmienny o napięciu 230 V i częstotliwości 50 Hz. Tylko taka częstotliwość umożliwia doprowadzenie prądu do gniazdek elektrycznych znajdujących się w domu i zapewnienie prawidłowego działania sprzętów domowych. Zmiana prądu stałego w prąd zmienny to złożony proces, wymagający współpracy wielu elementów. Dlatego budowa falownika jest skomplikowana, a samo urządzenie musi spełnić szereg wymagań, aby dopuszczone było do użycia. Ponieważ falownik fotowoltaiczny zajmuje się przetwarzaniem prądu w gospodarstwach domowych, musi być skonstruowany w sposób zapewniający maksymalne bezpieczeństwo działania. Właśnie w takiej budowie jest konstruowana instalacja fotowoltaiczna w Elblągu, którą również i tam wykonujemy.

Inwerter fotowoltaiczny – budowa

Podstawową częścią inwertera fotowoltaicznego jest układ przetwarzający prąd stały w prąd zmienny o parametrach zgodnych z siecią niskiego napięcia. Moduły fotowoltaiczne zamieniają promieniowanie słoneczne w prąd stały. Taki rodzaj prądu musi być jednak najpierw przetworzony w prąd zmienny, dlatego niezbędne jest zastosowanie falownika. Oprócz głównego układu zajmującego się automatycznym przetwarzaniem energii, w skład urządzenia wchodzi układ wejściowy, do którego podłączone są łańcuchy modułów fotowoltaicznych doprowadzające do niego energię z promieni słonecznych, układ sterujący zawierający wyświetlacz lub interfejs umożliwiający kontrolę nad pracą inwertera fotowoltaicznego oraz układ zabezpieczający, którego główną funkcją jest zapewnienie nie tylko wydajnej, ale przede wszystkim bezpiecznej pracy falownika. Układ zabezpieczający na bieżąco monitoruje parametry sieci energetycznej (napięcie i częstotliwość) i w razie zmian wykraczających poza zakres wyznaczany przez wymogi bezpieczeństwa odłącza inwerter fotowoltaiczny od sieci. Przy montażu fotowoltaiki w Bartoszycach, zastosowaliśmy najlepszej jakości inwertery.

Falownik – cena

Energia pozyskiwana ze słońca sama w sobie kosztuje oczywiście niczego. Koszty jej pozyskiwania ograniczają się tak naprawdę do instalacji i eksploatacji sprzętu potrzebnego do jej pobierania i przetwarzania na prąd zmienny przez falownik. Cena za ogrzewanie domu i zapewnienie działania sprzętów zasilanych energią elektryczną może nie wzrastać nawet w czasie jesieni czy zimy, kiedy dni są znacznie krótsze, a więc i ilość energii pozyskiwana z paneli fotowoltaicznych – mniejsza. Falownik przetwarza prąd na bieżąco, dzięki czemu w czasie rzeczywistym zasila pracę urządzeń domowych. Nadwyżka energii, która nie zostanie zużyta na bieżące potrzeby, może być przekazywana do sieci energetycznej. Około 70-80% energii pozyskanej ze słońca można potem w takim wypadku bez żadnych opłat pobrać z powrotem, kiedy jest to potrzebne. Ilość energii możliwej do odzyskania zależy od wielkości instalacji, której częścią jest falownik. Cena inwertera to około 20% kosztu całej instalacji fotowoltaicznej. Cena falownika zależy od jego rodzaju i maksymalnej mocy, a dobór odpowiedniego typu urządzenia jest podyktowany wymaganiami gospodarstwa. Wybierając wyposażenie instalacji fotowoltaicznej, należy wziąć pod uwagę nie tylko cenę falownika, ale i jego możliwości oraz funkcje, tak aby pozyskiwanie energii było efektywne, ale jednocześnie w pełni bezpieczne.

Jaki falownik do fotowoltaiki?

Osoby decydujące się na założenie instalacji fotowoltaicznej często zastanawiają się, jaki falownik do fotowoltaiki będzie najodpowiedniejszy dla ich potrzeb. Czym powinien być podyktowany wybór? Falowniki do fotowoltaiki dzieli się ze względu na moc oraz typ instalacji.

Typ inwertera powinien być uzależniony od wymagań stawianych przez operatorów lokalnej sieci dystrybucyjnej. Wyróżnia się falowniki jednofazowe o mocy do 3 kW i falowniki trójfazowe o mocy powyżej 4,6 kW. Pomiędzy tymi dwoma wartościami plasują się falowniki do fotowoltaiki dysponujące mocą od 3 do 4,6 kW, które mogą być zarówno jedno-, jak i trójfazowe.

Rodzaje falowników do fotowoltaiki w tym również fotowoltaiki w Szczytnie, ze względu na typ  połączenia z lokalną siecią energetyczną to falowniki sieciowe, które umożliwiają oddawanie nadwyżek energetycznych do sieci i jej późniejsze odzyskiwanie, oraz wyspowe, które takiej możliwości nie oferują. Wyspowe falowniki do fotowoltaiki zawierają natomiast akumulatory gromadzące energię niewykorzystaną na zaspokojenie bieżących potrzeb gospodarstwa. Istnieją również inwertery hybrydowe, które łączą w sobie obydwie te funkcje: jednocześnie same akumulują niewykorzystaną energię, jak i mogą współpracować z publiczną siecią energetyczną.

Dobór odpowiedniego falownika do fotowoltaiki jest niezwykle ważny: inwerter, będący centrum całej instalacji energetycznej, odpowiada za sprawność procesu zaopatrywania gospodarstwa w energię potrzebną do ogrzewania i właściwego działania wszystkich sprzętów elektrycznych, wpływa też na koszty pozyskiwania energii i bezpieczeństwo domowej sieci. Dlatego odpowiadając sobie na pytanie, jaki falownik do fotowoltaiki sprawdzi się najlepiej, warto korzystać ze sprawdzonych rozwiązań i dokładnie sprawdzić wszystkie parametry urządzenia przed jego zakupem.